မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သံရွင္ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ဦးတင္ေရႊက တန္းစိတ္၊ စႀကၤာ၊ လက္ေတာ္ရီ၊ ဟာပိုင္၊ ေအာင္တုိင္၊ ေနာ္ေနာ္၊ စန္းဘလီ စသည့္ရြာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းစခန္းပမာ ေနရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနသည္မွာ ၄-ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္တုိင္ေန ဦးလာလ္မီယာက ၂၁.၆.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ တန္းစိတ္ေန ဦးေမာင္တင္ေမာင္က “ရဲအုပ္ ဦးတင္ေရႊရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈက ကမ္းကုန္ေနၿပီ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ စစ္ေတြရဲမွဴးအထိ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း ရဲအုပ္ဦးတင္ေရႊက သူတို႔ကိုလည္း ဆပ္ေၾကးေပးသည့္အတြက္ အေရးမယူတဲ့အျပင္ ဒု-ရဲအုပ္မွ ရဲအုပ္အဆင့္သို႔ပင္ ရာထူးတိုးေပးခဲ့သည္။” ဆက္လက္၍ ဦးတင္ေမာင္က “ဦးတင္ေရႊေပးတဲ့ ဒုကၡက မ်ဳိးစံုဘဲ။

လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္ရြာထဲေရာက္လာၿပီး သူလိုခ်င္တာ သူသိမ္းသြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘာသာေရးကိုပါ ေစာ္ကားၿပီး ေအာ္ဟစ္ၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ လူတုိင္းက သူ႔ကိုေၾကာက္ရတယ္၊ အဆိုးဆံုးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနတာပဲ။ ၂၀၁၂ကစၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က အက်ဥ္းစခန္းလို ေနရတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစစအရာရာ ပိတ္ ေလွာင္ထားခံရေတာ့ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ မနည္းရုန္းကန္ေနရတယ္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေနရတယ္။ ဒီလို အခက္အခဲမ်ဳိးစံု ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ ရဲအုပ္ဦးတင္ေရႊက လယ္ယာလုပ္သူတုိင္းကို သူ႔ဆီက ႀကိဳတင္ေငြယူရန္ အတင္းအက်ပ္လုပ္တယ္။ မယူတဲ့သူေတြကို ဖမ္းခ်ဳပ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ကာလေပါက္ေစ်းအရ စပါးတင္း ၁၀၀အတြက္ ႀကိဳတင္ေငြ တစ္သိန္းရေပမဲ့ ရဲအုပ္ဦးတင္ေရႊက ရွစ္ေသာင္းပဲေပးတယ္။

ၿပီးေတာ့ စပါးေပၚတဲ့အခ်ိန္ သူက စပါးမယူဘူး၊ ေငြ ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ ေတာင္းတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရသမွ်  စပါးအားလံုးေရာင္းလဲ သူ႔အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္၊ ေငြမဆပ္ႏိုင္လဲ အဖမ္းခံရ၊ ႏွိပ္စက္ခံရတယ္။ ဒီႏွစ္ဆို စပါးစိုက္သူတုိင္းကို ရဲအုပ္ဦးတင္ေရႊက ႀကိဳတင္ေငြ မယူမေနရ လုပ္တယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ လက္ေတာ္ရီ ေက်းရြာမွ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးကလည္း “ရဲအလုပ္ ရဲမလုပ္ဘဲ လူမိုက္အလုပ္ လုပ္ေနလွ်င္ ႏုိင္ငံတိုးတက္မည္မဟုတ္။

ဗဟိုအစုိးရက မသိလို႔လား၊ သိပါလ်က္ မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး စီမံကိန္း အရ လႊတ္ထားျခင္းလား၊ ေတြးေတာစရာ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းဆရာက “ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနခြင့္ေပးထားသနည္း။ ေရရွည္ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး မ်ဳိးတံုးေစျခင္းထက္ အားလံုးကို စုၿပီး ပစ္သတ္လိုက္၊ သို႔မဟုတ္ တျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခုကို အျမတ္ဆံုးပို႔ေပးလိုက္၊ လူမဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းက လူရိုင္းအလုပ္သာ ျဖစ္သည္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

 

Facebook Comments
Comments are closed.

Check Also

Myanmar threats International Community using “Say your Prayers!”

The supporters of gunman Kyi Lin who assassinated prominent Muslim lawyer U Ko Ni last yea…