ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏို္င္ငံတုိ႔ၾကား မည္သို႔ပင္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးပါေစ၊ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေပၚလစီေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ အဆိုပါ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မရပ္တန္႔မခ်င္း ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၁၉၇၈မွစ၍ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေပၚလစီႏွင့္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡသည္ အေရးေပၚလာခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂မွ ယေန႔အထိ အေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ဳိးတံုး သုတ္သင္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ပဋိပကၡဟု အမည္ေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၂မွ ယေန႔အထိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၎တို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးျခင္း မရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ ေဆးဝါးကုသခြင့္ မေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ဥပေဒ၌ပင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ NVC ကဒ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ ထုတ္ေပးရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ လူမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ႀကိဳဆိုသည့္တိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီ မေျပာင္းမခ်င္း ရိုဟင္ဂ်ာအေရး ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္။ ဘဂၤလား-ျမန္မာ သေဘာတူညီမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ တရုတ္အတြက္ ပို၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေပလိမ့္မည္။

တရုတ္က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသ၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ရခုိင္ဒေသရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ စက္မႈဇံုစီမံကိန္းစသည့္ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လမ္းခင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ လံုၿခံဳစြာ ျပန္လည္ေခၚမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက ကတိေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၂မွ ယေန႔အထိ စစ္ေတြ၊ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား မိမိတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတံုး သုတ္သင္ေရးစီမံကိန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ လတ္တေလာ အသက္လုထြက္ေျပးသူ ၆သိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္မေခၚယူမီ ၂၀၁၂ ကတည္းက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားသူတို႔အား ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္ ေပးရမည္။ ၎တုိ႔၏ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တျခားတုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ေပးရမည္။

၁၉၉၀ မတိုင္မီ ၃ေခါက္ခ်ဳိးကိုင္ထားပါလ်က္ ဝိႈက္ကဒ္ထုတ္ေပးၿပီး လူမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေနျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းရမည္။ NVC ေခၚ လူမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ စီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။

ဘဂၤလီဟုေခၚၿပီး ႏုိင္ငံမဲ့ဘဝေရာက္ေစသည့္ ေပၚလစီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ရိုဟင္ဂ်ာဟုသာ ေခၚဆိုရမည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ေန ရခိုင္တုိင္းရင္းသား တစ္သန္းနီးပါးကို ယခင္က ေမာ့ဂ္ဟု ေခၚခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရက သူတို႔အား ရခိုင္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေနရေၾကာင္းကို သင္ခန္းစာယူသင့္သည္။

ထုိသို႔မဟုတ္ပါက ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို မည္သည့္အခါမွ် မေျဖရွင္းႏုိင္ရုံမက ဂ်ီႏိုဆိုက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္သာ ICC ေရာက္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ အာေဘာ္အတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာကို ဘဂၤလီဟု ေဖာ္ျပေနသည္႔ မီဒီယာမ်ားလည္း ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ တရားခံ စာရင္းဝင္သြားလိမ့္မည္။

စိတ္ထားအမြန္ျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ အမွန္တရားဘက္မွ အျမဲရပ္တည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ကိုျငိမ္းခ်မ္းေအာင္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စိတ္ေစတနာျဖဴစြာျဖင့္ အၾကံေပး ေျပာဆိုခ်က္

 

Facebook Comments
Comments are closed.

Check Also

Jews under Nazis’ Democracy and Rohingya under Burmese Democracy transition

Once in power, Hitler moved quickly to end German democracy. Jews, who numbered about 525,…