အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအစိုးရ လက္ထက္မွစ၍ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတို႔၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ားမွာ အေမွာင္ထုလႊမ္းမိုးခံရၿပီး ပညာတတ္ လူတန္းစားအပါအဝင္ ရခိုင္အမ်ားစုက အေမွာင္ထဲ၌ပင္ အလင္းစကို စမ္းတဝဝ ရွာေဖြေနခဲ့ရသည္။ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးအား အေမွာင္ထုထဲ တြန္းပို႔ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ အဝကြ်န္းသားရခိုင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ်ပန္ေန ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ အေမရိကန္ေန ဦးခိုင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံေန ဦးခင္ေမာင္ေစာႏွင့္ ရခိုင္ေဒသေန ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔က စစ္အာဏာရွင္တို႔အလိုက် ရခိုင္လူထု၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ အမုန္းတရား၊ ရန္လိုမုန္းတီးမႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတို႔ကို စနစ္တက် ရိုက္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ေသြးထုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွာ အေမွာင္ထုကိုသာ ရခိုင္အားလံုး၏ လြတ္ေျမာက္ေရးထြက္ေပါက္ဟု မွတ္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက “ရခိုင္လူထု” အား ၂၀၁၂မွစ၍ လူမိုက္၊ လူရိုင္းႏွင့္ လူယုတ္မာမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္။

အေမွာင္ထုဘက္ ဦးေဆာင္ေခၚေနသည့္ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၿပီး ရခိုင္လူထုအမ်ားစုမွာမူ ဆင္းရဲတြင္းနက္ထဲမွ ရုန္းကန္ရန္ ဇာတိေျမကိုပင္ စြန္႔ေနရသည္။ ကုလားမုန္းတီးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်မႈေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ားစုက အေမွာင္ကို အလင္းအျဖစ္ မွတ္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕ရမည္ကိုပင္ မေတြးႏုိင္ၾကေခ်။

အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅-ႏွစ္အတြင္း ဆုတ္ယုတ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး ႏွစ္-၅၀ေလာက္ ႀကိဳးပမ္းရလိမ့္မည္။ အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွား၍ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး ရန္လိုမုန္းတီးမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အလြဲသံုးစားမႈကင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္အနာဂတ္အတြက္ အလင္းရေစမည့္ ျပဴတင္းေပါက္သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္လိမ့္မည္။

ရခိုင္သမုိင္းကို ေလ့လာခဲ့သူတုိင္း “ရခိုင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာ” ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မွသာ ရခိုင္ျပည္ ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံေျပာလိမ့္မည္။ ရန္လိုမုန္းတီးမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈေၾကာင့္ အမွန္တရားမျမင္ႏုိင္ေသာ မ်က္ကန္းတို႔မွာမူ အေမွာင္ထုကိုသာ အားကိုးလိမ့္မည္။

ဗမာႏွင့္ရခိုင္တို႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား သူတို႔၏ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားေပးကို ေပးရလိမ့္မည္။ NVC ႏွင့္ တျခားနည္းစနစ္မ်ားသံုးၿပီး သူတို႔အား ဆက္လက္ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္မည္ဟု စိတ္ကူးေနျခင္းသည္ “ငါတို႔က လူမိုက္လူရိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 

Facebook Comments
Comments are closed.

Check Also

Myanmar threats International Community using “Say your Prayers!”

The supporters of gunman Kyi Lin who assassinated prominent Muslim lawyer U Ko Ni last yea…