ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားက ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီမ်ား အဖမ္းခံရျခင္း၏ ပေဟဠိျဖစ္ေနေသာ ပုစၧာ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခရုိင္၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ ခုံႀကီးေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ (၆)မုိင္ခန္႔အကြ…