ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ ေရာက္လာျခင္းအား ဂ်ီႏိုဆိုက္ အစီစဥ္ျဖင့္ ၾကိဳဆို

by အောင်အောင်
368 views