ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ နာဇီကဲ့သို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ ႏွိပ္ကြပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား

by အောင်အောင်
938 views