ရိုဟင္ဂ်ာကို မြတ္စလင္ဟုေျပာင္းလိုျခင္းက ဆက္၍ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္လိုသည့္သေဘာလား

by အောင်အောင်
383 views