အာဏရွင္ေတြ ေဇာ္ေ႒းလို လူယုတ္မာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသေရြ႕ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ရွိႏိုင္

by အောင်အောင်
626 views