ရိုဟင္ဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အဦးဆုံး တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ား

by အောင်အောင်
348 views