ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီနဲ႔ ဖန္တီးတဲ့ ဘဂၤလီ ဝါဒျဖန္႔မႈနဲ႔ အနာဂါတ္အႏၲရာယ္

by အောင်အောင်
1298 views