ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝလုံျခဳံမႈကို အႏၲရာယ္ျပဳေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အဝကြ်န္းသားရခိုင္

by အောင်အောင်
697 views