တမန္ေတာ္ကိုေစာ္ကားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မလား

by အောင်အောင်
763 views